• Konkurs

konkurs_infografika-kopia.jpg


REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOK'U "FOTKA GENIUSZKA" Z DNIA 1.03.2021 r.


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest firma Archimon Usługi Projektowe Monika Blecharz
, z siedzibą w Krośnie, ul. Korczyńska 65C, NIP: 6842408851 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jestOrganizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu https://www.facebook.com/Geniuszek/ (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Konkurs ma na celu propagowanie wśród rodziców dostrzegania i uwieczniania pięknych i wyjątkowych chwil spędzonych w towarzystwie swoich dzieci, a także przedstawienie piękna ogromnego trudu, który rodzic wkłada w przygotowanie odpowiednich warunków dla swojego potomstwa. Konkurs ma również na celu stymulację kreatywnego myślenia poprzez fotografię.

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.


§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które zaakceptowały niniejszy regulamin (dalej zwany: "Uczestnik")

2. Uczestnikiem staje się osoba, która zamieściła swoją pracę jako komentarz pod postem konkursowym w serwisie Facebook, natomiast "Anonimowym uczestnikiem" osoba, która przesłała swoją pracę na adres mailowy sklep@geniuszek.com

3. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest autorem przesyłanego zdjęcia/ grafiki i ma do niego/ niej pełne prawa autorskie;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje doKonkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem wKonkursie;

f. wyraził zgodę na publikację w serwisie Facebook oraz na stronie www.geniuszek.com i przetwarzanie przesłanych przez siebie zdjęć przez Organizatora

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.§ 3. NAGRODA


1. W Konkursie przewidziano nagrody za zajęcie I (pierwszego) miejsca dla 1 (jednej) osoby (zwanej: „Uczestnikiem” ), oraz II (drugiego) miejsca dla 1 (jednej) osoby (zwanej: „Uczestnikiem” ), która przesłała najlepszą fotografię, wyłoniony w sposób wskazany w §6.

Nagrody w Konkursie zostaną przyznane 2 (dwóm) Uczestnikom, którzy w toku Konkursu,
przesłali najlepsze zdjęcie/ grafikę wykonaną przez siebie dowolnym urządzeniem (Organizator dopuszcza obróbkę zdjęcia w dowolnym programie cyfrowym).

I miejsce:
1x bon rabatowy o wartości 500zł do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy na dowolny produkt (produkty) w sklepie internetowym pod adresem: https://geniuszek.com

II miejsce:
1x bon rabatowy o wartości 100zł do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy na dowolny produkt (produkty) w sklepie internetowym pod adresem: https://geniuszek.com


2.
Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego w serwisie Facebook, na fanpage’u https://www.facebook.com/Geniuszek/.

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody.§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/Geniuszek/.

Konkurs trwa od dnia 1 marca 2021 r. od godz. 14:00 do dnia 23 maja 2020 r. do
godz. 24:00.§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. przygotowanie fotografii oraz zamieszczenie jej (w formie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpage’u Organizatora) https://www.facebook.com/Geniuszek/ ,

b. Uczestnik fotografuje minimum 1 przedmiot zakupiony przez siebie w sklepie Geniuszek na stronie internetowej https://geniuszek.com (data zakupu przedmiotu nie ma znaczenia, w przypadku wygranej konieczne będzie podanie adresu e-mail użytego przy zamówieniu danego przedmiotu) w sposób atrakcyjny/ kreatywny/ ciekawy/ nieszablonowy/ zaskakujący/ czuły itp. Może to być zdjęcie w ciekawym miejscu, w interesującej/ śmiesznej/ trudnej sytuacji, z dzieckiem używającym danego przedmiotu, grafika z kompozycją rysunku i zdjęcia, kompozycja kilku przedmiotów, w których minimum 1 jest zakupiony w sklepie Geniuszek. Ilość fotografowanych przedmiotów nie ma wpływu na wynik konkursu. Zdjęcie Uczestnik może przerabiać w dowolny sposób w celu uzyskania porządanego efektu końcowego.

c. Następnie Uczestnik zamieszcza przygotowane zdjęcie/ grafikę jako komentarz pod postem konkursowym, zamieszcając w opisie link do fotografowanego przez siebie przedmiotu (na stronie www.geniuszek.com) oraz #fotkageniuszka

lub bierze udział w konkursie jako "Anonimowy uczestnik" przesyłając swoją pracę konkursową na adres e-mail: sklep@geniuszek.com, wklejając w treści wiadomości link do fotografowanego przez siebie przedmiotu na stronie www.geniuszek.com. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do wystawienia pracy konkursowej w swerwisie Facebook w ciągu maksymalnie 24 godzin (tylko w dni robocze) jako "Anonimowy uczestnik nr..."

d. Organizator sprawdza zgodność Prac Konkursowych Użytkowników z regulaminem. Jeśli prace nie spełniają jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć ją z konkursu na zasadach opisanych w §7 poniższego regulaminu,

e. Każda z Prac konkursowych znajdzie się w serwisie Facebook pod postem konkursowym,

f. czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora wserwisie Facebook,

g. po zakończeniu Konkursu, spośród Prac Konkursowych przesłanych w trakcie jego trwania, Organizator wybierze 1 (jedną) zwycięską grafikę, której przyzna I miejsce w konkursie, oraz przyzna II miejsce autorowi 1 (jednej) grafiki, pod którą zebrało się bezpośrednio najwięcej "lajków". "Lajki" będą podliczone 23 maja o godz. 24.00. Uczestnik, im wcześniej zamieści swoją pracę w serwisie Facebook, tym zwiększa swoją szansę na zdobycie II miejsca w konkursie, wydłużając czas użytkownikom Facebooka na umieszczanie "lubię to" pod swoją pracą.

h. w czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zdjęcie,

i. informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 25 maja 2021 r. do godziny 18:00 na Facebook’u Organizatora oraz na stronie https://geniuszek.com/news/n/252/zwyciezcy-konkursow


2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/Geniuszek/


3. W przypadku braku min 2 zdjęć konkursowych do dnia 16 maja 2021, konkurs przedłuża się do ostatniego dnia kolejnego miesiąca. Konkurs uważa się za zakończony, jeśli 7 dni przed roztrzygnięciem będzie minimum 2 uczestników, w przeciwnym razie przedłuża się na kolejny miesiąc.


§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody za:

a. I miejsce decyduje Organizator w drodze: analizy pod względem
atrakcyjności, estetyki wykonania, oraz ciekawości wykonanego zdjęcia, opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

b. II miejsce decydują inni zarejestrowani Urzytkownicy serwisu Facebook w drodze: "lajkowania" (oznaczanie fotografii przez funkcję "lubię to") wybranych przez siebie fotografii zamieszczonych pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/Geniuszek/  przez Uczestników Konkursu.

Komentarze oraz "lajki" pod komentarzami nie będą brane pod uwagę w roztrzygnięciu konkursu, podobnie jak inne ikonki o charakterze negatywnym lub pozytywnym przypięte pod fotografią.

Fotografie zamieszczone przez Organizatora ("Geniuszek") są Anonimowymi zgłoszeniami do konkursu określonymi w § 5. Ust. 1 Regulaminu, którym przysługuje pełne prawo do otrzymywania "lajków", jak również szansa na zdobycie I miejsca.

4. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni jednego zwycięzcę, któremu przyzna I miejsce oraz przyzna II miejsce pracy posiadającej największą ilość polubień.

5. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/Geniuszek.

6. Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzców jest kontakt z Organizatorem poprzez prywatną wiadomość Messenger lub e-mail: sklep@geniuszek.com, w celu podania adresu e-mail Zwycięzcy, który był użyty do zakupu fotografowanego przedmiotu (czyli e-mail przypisany do konta na www.geniuszek.com) w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników w serwisie Facebook.

7. Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzców jest posiadanie konta (jest ono zupełnie darmowe) na stronie www.geniuszek.com. Po kontakcie Zwycięzcy z Organizatorem nagroda zostanie automatycznie przypisana do konta Zwycięzcy w postaci bonu na zakupy w sklepie. Czas założenia konta na stronie sklepu nie jest istotny. Zakupy w sklepie można robić również jako gość, a następnie zarejestrować się nawet po ogłoszeniu wyników konkursu. Warto jednak zrobić to wcześniej i od początku zbierać punkty lojalnościowe na swoim koncie.

8. Brak posiadania konta, o którym mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego
czasu odpowiedzi określonego w pkt. 6 lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. 6,

10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanychprzez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie
obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, wszczególności uczestników, którzy:

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym naportalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadamiFacebooka;c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osóbtrzecich;

d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformyFacebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacjize strony Facebooka.§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przezokres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja w sklepie internetowym Geniuszek.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.§ 9. PRAWA AUTORSKIE


1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie winny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszaćdo Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu,jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutkówprawnych.

3. Reklamacja w formie wiadomości prywatnej na Facebooku, powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu.§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r. i obowiązuje do zakończenia konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksucywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.geniuszek.com.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.giganciprogramowania.edu.pl/konkurs.

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grachlosowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.
 
  • Sklep zamknięty

Sklep w trakcie przebudowy, przepraszamy za niedogodności
W razie pytań prosimy o kontakt na e-mail:
sklep@geniuszek.com